MF_standing_white

Välkommen som medlem i Billdal

Försöksperiod som pågår under mars, april, maj och juni 2017

Sedan september 2013 har träningen i Billdal bedrivits som 6-veckors Bootcamp kurser och efterfrågan på regelbunden har ökat den senaste tiden. Därför erbjuder vi nu alla träningssugna en försöksperiod med medlemskap under en provperiod. Därefter sker en utvärdningen innan vi beslutar  om hur träningen kommer bedrivas under hösten 2017. 

Alla som har ett Military Fitness medlemskap (Dog Tag) är behöriga att träna i Billdal. Träning med 10-kort inför först under hösten  om intresset för medlemskap är tillräckligt stort.

Här gäller ditt provmedlemskap

Alla pass utomhus i Billdal, Skatås, Slottsskogen och Hisings Kärra (ej Bunkern inomhus).

Prislista provmedlemskap mars-juni 2017

Prova på pass vid 2 tillfällen.........................................................0 kr.
1 månad.....................................................................................545 kr/månad.
2 månader..................................................................................495 kr/månad
3 månader..................................................................................445 kr/månad.
4 månader..................................................................................395 kr/månad.
Familjerabatt* barn under 18 år..............................................150 kr/månad.
10-Kort...........................gäller ej under försöksperioden mars-juni.

*Familjerabatt: Barn/undom över 18 år som är boende på samma adress tränar för halva priset. Om barnet är under 15 år skall förälder/vårdnadshavare vara med på passet. OBS! En (1) registrering skall göras för varje person i familjen.

Villkor provmedlemskap

- Ditt provmedlemskap är bindande under perioden du anger nedan. 
- Provmedlemskapet kan hävas vid skada eller sjukdom längre än 14 dagar (läkarintyg krävs).
- Fakturering sker månadsvis i förskott med 10 dagar betalningsvillkor till den e-mail du anger. Faktureringssvgift tillkommer med 39 kr/faktura. Eventuell påminnelseavgift tillkommer
med 50 kr.
- Vid provmedlemskap på 2,3 eller 4 månader kan du välja engångsfaktura utan
faktureringsavgift.

Medlemsbevis

Under vecka 10 skickas ditt medlemskort hem till dig med posten. Under tiden skriver du ut automatsvaret i din mail och visar upp för instruktören på plats.

Registrering provmedlemskap Billdal

  • Anges i en följd, ex 0760000901

  • Om inget av alternativen anges sker fakturering månadsvis i förskott.

Följ alla viktiga nyheter på vår Officiella Facebook sida