MF_standing_white

Allmänna villkor vid träning

1. Ansvar för ägodelar,olycksfall och oförutsedda omständigheter
1.1 Military Fitness Sweden (MFS) ansvarar inte för personliga tillhörigheter som deltagaren medför. Ej heller för de personliga ägodelar som deltagaren väljer att förvara i instruktörens ryggsäck under träningen.
1.2 MFS ansvarar ej heller för förluster eller skador som vållats genom brott, olyckshändelse eller annans persons agerande eller underlåtenhet att agera.
1.3 Allt deltagande sker på egen risk varvid MFS rekommenderar deltagare att teckna lämplig olycksfallsförsäkring och/eller hemförsäkring. MFS kan ej ställas till svars för skador eller sjukdom som kan ha samband med eventet eller träningen.
1.4  MFS ansvarar inte för hinder eller begränsning av träningen vilken beror på omständighet utanför MFS kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom naturkatastrofer, extrema  väderförhållanden eller myndighets beslut.

2. Ordnings- och säkerhetsregler. Doping och droger
2.1 Deltagaren skall utan dröjsmål meddela fara/faror som kan innebära risk för egen/andra deltagares hälsa och säkerhet samt följa de anvisningar och direktiv som utfärdas av personalen för att bidra till en god och säker träningsmiljö
2.2 Klädsel som minimerar risken för skador skall användas. Undvik löst sittande plagg, halsduk, sjalar, klocka, ringar, halsband, tunga kängor eller plagg som blir tunga vid regn eller väta.
Använd funktionella träningskläder för utomhusbruk anpassade efter väder och vind. Skalplagg som skyddar mot vind och fukt rekommenderas samt vanliga tränings- eller löparskor.
2.3 Deltagare får inte sälja eller marknadsföra egna eller andras varor eller tjänster i samband med träningen utan medgivande av MFS.
2.4 Deltagare får inte uppträda på ett störande, stötande eller  förargelseväckande sätt under eller i omedelbar anslutning till  platsen för träningen.
2.5 MFS tar tydligt avstånd från olagliga preparat. MFS policy förbjuder villkorslöst användande av dessa medel hos både personal och deltagare.
2.6. Alkoholhaltiga drycker får inte medföras eller förtäras under event eller träning.
2.7 MFS äger rätten att med omedelbar verkan avstänga deltagaren vid brott mot dessa regler.

3. Träningsfria helgdagar
Nyårsdagen, trettondag jul, långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, Sveriges nationaldag, pingstafton, pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton.

 
4. Ändring av schemalagd träning 
4.1 MFS äger rätten att ändra schemalagd träning med hänsyn till efterfrågan och/eller tillgång på instruktörer. 
4.2 Förändringar meddelas av MFS hemsida och/eller i nyhetsbrev.

5. Sommar och nyårsshema
Under perioden midsommarveckan - mitten av augusti samt under julveckan - 2.a veckan i januari tillämpas särskilt träningsshema.

6. Skada eller sjukdom
6.1 Vid skada eller sjukdom krävs läkarintyg för att du skall få hela eller delar av avgiften tillbaka. Läkarintyget skall skickas till Military Fitness med egen avsändaradress på kuvertet tillsammans med uppgift om till vilken bank och konto återbetalning skall ske.
6.2 Återbetalning gäller ej ev. mat som ingår i din anmälnings- eller kursavgift.
6.3 Vid kurs räknas beloppet ut från det datum som anges på läkarintyget


Göteborg 2016-01-01