MF_standing_white

Medlemsansökan Säffle & Åmål

Välj att träna 12-6-3 månader eller med 10-Kort - se formulär längst ner

Detta kan du välja mellan

12 månaders bindningstid

Groupie (gruppträning) .................................................399 kr/månad.
Selfie (egenträning)........................................................299kr/månad.
All inclusive (gruppträning + egenträning)..................499kr/månad.

6 månaders bindningstid
Groupie (gruppträning) .................................................479 kr/månad.
Selfie (egenträning)........................................................379kr/månad.
All inclusive (gruppträning + egenträning).................. 579kr/månad.

3 månaders bindningstid
Groupie (gruppträning) .................................................539 kr/månad.
Selfie (egenträning)........................................................439kr/månad.
All inclusive (gruppträning + egenträning).................. 639kr/månad.
Master Selfie (gäller endast pensionärer)......................99kr/månad.10-kort gruppträning.........................................................750 kr/giltigt 12 månader.
10-kort Beginners (end 1/kund och enbart nya kunder)....429 kr/giltigt 2 månader.

Familjerabatt............................................................................100 kr/person och månad.
Ungdomsrabatt: Mellan 16 och 20år.....................................100 kr/person och månad.

Familjerabatt och ungdomsrabatt kan kombineras. Hemmaboende barn mellan 16-20 år erhåller därmed familjerabatten (100 kr) och ungdomsrabatten (100 kr).

Övrigt
10-kort gäller på ALLA ordinarie pass ute och i Lejonboxen!
10-kort är EJ personligt!

Medlemsansökan & 10-Kort

 • Ex.19810505-0505

 • Anges utan bindestreck, ex. 0760000960


 • Extra avgift utöver din månadskostnad kan tillkomma beroende på vilket datum i månaden som du vill börja träna

  - Träna Groupie 12 månader:dock högst 399 kr första månaden.
  - Träna Selfie 12 månader:dock högst 299 kr första månaden.
  - Träna All inclusive 12 månader:dock högst 499 kr första månaden.
  - Träna Groupie 6 månader: dock högst 479 kr första månaden.
  - Träna Selfie 6 månader:dock högst 379 kr första månaden.
  - Träna All inclusive 6 månader:dock högst 579 kr första månaden.
  - Träna Groupie 3 månader: dock högst 539 kr första månaden.
  - Träna Selfie 3 månader:dock högst 439 kr första månaden.
  - Träna All inclusive 3 månader:dock högst 639 kr första månaden.

  - Träna Master Selfie 12 månader:dock högst 99 kr första månaden.


  Priserna ovan är en engångskostnad som dras inkl. beloppet för din första hela kalendermånad. Därefter dras beloppet för den träningsperiod som du väljer.

  Välj datum i rutan nedan då du vill börja träna.

  OBS! Gäller ej 10-Kort.
 • Vi garanterar minst 5 pass i veckan.
  Din träningsavgift räknas från den första "hela kalendermånaden". Extra avgift utöver din månadskostnad kan tillkomma beroende på vilket datum i månaden som du fyllde i din ansökan. Se ovan.
 • Engångsfakturering sker på hela beloppet. Betalningsvillkor 10 dagar. Påminnelse tillkommer med 50 kr.


 • Företaget äger rätten att förändra Villkor för träning. Aktuella medlemsvillkor finns att läsa i högerspalten.
 • Bekräftelsen innebär:
  a) uppgifterna är lämnade av dig personligen,
  b) du har kontrollerat så uppgifterna i ansökan stämmer och
  c) du är 18 år eller äldre
 • Ta med utskriften till träningen som bevis på din ansökan tills du fått hem din Dog Tag (12/6/3 mån träning). Legitimation skall uppvisas på begäran. Välkomstbrev skickas separat till din mail med bl.a viktig information om du skall aktivera autogiro.
  Har du valt faktura, kommer fakturan alltid till E-postadressen du uppgav i ansökan.
 • Tex uppgift vid fakturering till företag


Rules of engagement gällande Lejonboxen i Säffle

Träning får endast ske under icke scemalagd tid. All träningsutrustning skall vara återställd senast 30 minuter innan schemalagda pass.

Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad på aktuellt schema. Detta finner du på vår hemsida.

Military Fitness Lejonboxen förbehåller sig rätten att ändra schemat med en veckas notis.  

En instruktörs ord gäller.

Använd utrustningen till det den är avsedd för. Du är betalningsskyldig för felaktigt användande som medför att lokal eller utrustning skadas.

Respektera övriga medlemmar i lokalen. Vi i Military Fitness jobbar tillsammans och respekterar varandra.

Känner du dig osäker på genomförandet av en övning eller på hur du använder ett visst redskap så frågar du en instruktör eller en annan medlem. I Lejonboxen tränar vi för resultat, inte för skador.

Det är du som genom detta avtal har tillträde till lokalen. Vill du visa lokalen för en vän så löser vi självklart detta. Kontakta oss innan så ser vi till att lösa det på bästa sätt! De som du eventuellt släpper in i lokalen ansvarar du för. Är du osäker på om de har tillträde så be dem använda sin egen passerbricka. 

Du lämnar lokalen så som du själv vill finna den.

Du tillser att dörrarna är låsta, ljuset är släckt och samtliga fönster stängda när du lämnar lokalen.

Respektera utrustningen. Då håller den längre och vi får alla glädje av den under en längre tid.

Meddela omedelbart en skada på utrustningen eller lokalen. Finns ingen instruktör på plats så skicka ett email till platschefen.

Lejonboxen, likt Military Fitness övriga verksamhet, är drog och dopingfri. Du får inte befinna dig i lokalen om du är påverkad av droger, alkohol eller om du använder doping.

I Lejonboxen använder vi oss av sunt förnuft. Om något är oklart kan det ofta lösas med just sunt förnuft. Om inte: Fråga.

Skitar du ner så städa efter dig. Ingen vill träna i din skit och ska vi anställa städpersonal kommer medlemskapet bli dyrare. Det tycker vi är synd.

Vill du spela musik så respektera att just din musiksmak kanske inte är förstahandsvalet för samtliga medlemmar. Använd hörlurar eller spela med förstånd och samtycke av övriga i lokalen.

Behandla din passerbricka som en värdehandling. Meddela oss direkt om den hamnar på villovägar. Vid borttappad passerbricka debiteras 500kr.

Om du följer våra Rules of engagement så lovar vi på Military Fitness Lejonboxen att göra allt vi kan för att du ska bli en nöjd kund och att du ska få resultat med din träning!