INTYG FÖR TÄVLANDE under 18 år

Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal. Den som är under 18 år och omyndig kan inte själv ingå avtal. Det krävs att förmyndaren, normalt föräldrarna, ger sitt samtycke till det avtal som den omyndige vill ingå för att det ska bli giltigt. Källa: Konsumentverket.

Skriv ut och fyll i dokumentet nedan och ta med på tävlingsdagen. Skall lämnas in för att du skall få ut din nummerlapp.

Ett intyg som gäller för alla race under 2017

INTYG FÖR DIG SOM INTE FYLLT 15 ÅR PÅ TÄVLINGSDAGEN

En av vårdnadshavarna skall följa med barnet under loppet som "en extra trygghet". Om den vuxne vill ha eget tidtagningschip + nummerlapp skall denne erlägga startavgift och registrera sig separat (eget konto) i samma startgrupp som barnet.  

INTYG FÖR DIG SOM FYLLT 15 MEN INTE 18 ÅR PÅ TÄVLINGSDAGEN