MF_standing_white

Har du vad som krävs?

Skall du bli Polis, Brandman, Officer eller söka FN tjänst?


Eller vill du ta reda på om du du vad som krävs? - Fystesta dig hos oss och se vad du går för!


Med våra erfarenheter och kunskaper samt din egen motivation, skapar vi tillsammans ett framgångsrecept som gör att du ökar dina förutsättningar att klara av fystesterna till några av Sveriges mest krävande yrken.

Grundarna till Military Fitness Sweden™ har själva genomgått och klarat ett flertal fystester till krävande yrken, befattningar och utbildningar såsom:

 • Polisen
 • Piketpolisens grundtester - Göteborg
 • Piketpolisens 48-timmarstest - Göteborg
 • Piketpolisens grundutbildning - Göteborg
 • Polisens sim- och livräddningsutbildning
 • Särskilda beredskapspolisen
 • Brandförsvarets konditions- och rökdykartest
 • Yrkesofficer
 • Chefen för Arméns fysprov
 • FN-tjänst
 • Kustjägarskolan
 • Fallskärmjägarskolans hopputbildning
 • Civil sim- och livräddningsutbildning
 • Dykledare
 • Räddningsdykare
 • Marinens Dykericentrum, utbildning till yrkesdykare.

Våra erfarenheter blir en mycket stor tillgång för dig för att du skall öka dina möjligheter att bli antagen. Om du dessutom har vad som krävs för att slutligt bli antagen, är upp till andra att bedöma.

Vi testar dig bl.a. på kondition, styrka, smidighet samt uthållighet i olika moment beroende på vad du skall söka in till.